Vakbekwaam worden

Een opleiding neemt veel tijd in beslag, wij zorgen ervoor dat de tijd effectief wordt gebruikt. Wij zorgen voor persoonlijke en meetbare groei als veiligheidsprofessional door gebruik te maken van een doordachte methodiek voor evaluatie en registratie.

Leren is een uitdaging op Spinel Veiligheidscentrum!

Door de inspirerende omgeving en de ultieme beleving op het veiligheidscentrum biedt de opgedane theorie meer rendement. Door de uitdagende scenario’s is leren op Spinel Veiligheidscentrum een uitdaging.

Leergangen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert in samenwerking met Spinel Veiligheidscentrum specialistische leergangen om vakbekwaam te worden én te blijven. Door middel van een doordachte methodiek wordt er gewerkt aan persoonlijke en meetbare groei als veiligheidsprofessional.

Leergang Manschap A

De leergang Manschap A vormt de basis voor het uitoefenen van het brandweervak en bestaat uit de kerntaken; Brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

 

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • Medische goedkeuring vereist voor het werken met adembeschermende middelen
 • Minimale leeftijd van 18 jaar

Leergang Bevelvoerder

De leergang bevelvoerder bestaat uit het leiding geven over de manschappen van een tankautospuit, eventueel aangevuld met een redvoertuig of hulpverleningsvoertuig. De bevelvoerder heeft veel verantwoordelijkheid. Een bevelvoerder moet beschikken over kennis en vaardigheden, die zijn gebaseerd op de kerntaken;
• Brandbestrijding
• Technische hulpverlening
• Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
• Waterongevallen

De vier kerntaken die vervuld worden zijn gebaseerd op de vier fasen van een incident, namelijk;
1. Uitruk
2. Verkenning
3. Inzet
4. Nazorg

 

Eisen:

 • MBO 3 werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A

Leergang Voertuigbediener

Deze leergang bestaat uit een aantal delen waarbij deel A, basiskennis voertuigbediener verplicht is. Vervolgens kan er een keuze gemaakt worden voor deel B, pompbediener en/of deel C, bediener redvoertuig. Deel C, bediener redvoertuig, is een interne opleiding binnen uw brandweerkorps en wordt beoordeeld middels een toetskaart.

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A
 • In het bezit van een geldig rijbewijs B

Leergang Brandweerchauffeur

De leergang brandweerchauffeur bestaat uit het verzorgen van het op de juiste wijze ter plaatse komen van het voertuig. De brancherichtlijnen ‘optische en geluidssignalen brandweer’ worden toegepast afhankelijk van de prioriteit.

 

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • Voor brandweerchauffeur groot in bezit van geldig rijbewijs B+C 
 • Voor brandweerchauffeur klein in bezit van geldig rijbewijs B

Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen

De leergang verkenner gevaarlijke stoffen bestaat uit het verrichten van werkzaamheden op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Een meetploeg wordt gevormd met specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen. In opdracht van een meetplanleider, waarschuwings- en verkenningsdeskundige en eventueel de adviseur gevaarlijke stoffen  doet de cursist observaties en voert in het veld metingen uit.

 

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A

Leergang Gaspakdrager

De leergang gaspakdrager bestaat uit het verrichten van werkzaamheden op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Het uitvoeren van een gaspakinzet gebeurt volgens vaste procedures. De cursist kan na het volgen van deze leergang een inzet in teamverband uitvoeren in het kader van incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen.

 

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A

Leergang Oefenleider

De cursist wordt voorbereid op het zelfstandig verzorgen van oefeningen. De lessen bestaan uit veel praktijkopdrachten, die gerelateerd zijn aan het opzetten, uitvoeren en evalueren van oefeningen. Deze cursus kan eventueel aangevuld worden met drie dagdelen basisdidactiek.

 

Eisen: 

 • VMBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A

Leergang Instructeur

De leergang instructeur biedt vaardigheden voor het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerman/-vrouw. Deze leergang bevat een moderne manier van lesgeven waarin een cursist vooral actief aan de slag gaat aan de hand van actieve werkvormen. De kerntaken binnen deze leergang zijn: didactisch handelen, het begeleiden van deelnemers, het beoordelen van deelnemers en het functioneren binnen de vakbekwaamheidsorganisatie.

 

Eisen:

 • MBO 3 werk- en denkniveau
 • Minimale leeftijd van 18 jaar
 • In het bezit van diploma Manschap A

Instructie/bijscholing

 

Wij werken alleen met de beste docenten. Om uzelf te blijven ontwikkelen bieden wij naast brandweer gerelateerde trainingen ook trainingen om te groeien als docent, ploegleider of instructeur.

Wij bieden persoonlijke en meetbare groei als professional. Door persoonlijke aandacht en een goede evaluatie wordt er in een circulair proces gewerkt aan uw persoonlijke groei als veiligheidsprofessional.

Spinel Veiligheidscentrum biedt extra instructies en/of bijscholingen op de volgende onderwerpen en kunnen worden gereserveerd bij één van de medewerkers:

• Basis didactiek
• Leerwerkbegeleider
• Virtueel (XVR)

 

 


Contact

 

Heeft u vragen? U kunt ons telefonisch bereiken, of per mail, voor alle vragen over opleidingen, het aanvragen van informatie of offertes. Neem dan contact op met:

T 088 – 636 56 06
E info@spinel.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur

 

 

Marco TroostMarco troost