Bhv-certificering ten tijde van Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de bhv-opleidingsbedrijven. Door het afzeggen van cursussen bestaat bovendien het risico dat cursisten uit hun NIBHV-certificering lopen.
Het is goed om ook in deze periode bezig te blijven met veiligheid op het werk, er zijn immers bedrijven en processen die operationeel (deels) doorgaan, maar ook voor straks als de productie weer gaat draaien.

NIBHV maakt een tijdelijke uitzondering op het certificeringsreglement
Het certificeringsreglement is er niet voor niets, maar deze tijd vraagt om een passende en tijdelijke uitzondering.
Daarom passen wij de volgende coulanceregeling toe:
“cursisten van wie de certificering binnen nu en drie maanden verloopt krijgen de mogelijkheid de cursus uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2020.”
Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en mochten actualiteiten daartoe aanleiding geven, dan bekijken we deze regeling opnieuw.

Nieuwe e-learning vanaf 23 maart
Vanaf 23 maart kunnen cursisten toegang krijgen tot de nieuwe online leeromgeving van NIBHV voor de basis bhv-cursus, daar hebben we jullie afgelopen week over bericht.
Voorheen kreeg de cursist zes weken voorafgaand aan de praktijkcursus toegang tot de e-learning content. Vanaf 23 maart ontvangt de cursist direct toegang tot de online leeromgeving en heeft deze 365 dagen toegang tot de online leerstof.

Deelcertificaat e-learning theoriegedeelte
De cursist die op korte termijn op herhaling zou moeten, krijgt na het goed afronden van de toets een certificaat vanuit de e-learning omgeving, welke je nu vast kunt factureren. NIBHV adviseert om gelijk de praktijkcursus in te plannen, waarbij de datum nu opgerekt wordt tot 1 oktober 2020.
Zoals gemeld, volgen wij de de ontwikkelingen op de voet en mochten actualiteiten daartoe aanleiding geven, dan bekijken we deze regeling opnieuw.

E-learning alleen toepasbaar in NIBHV Competent
Dit heeft voor NIBHV technische en organisatorische impact, die niet in twee systemen zijn aan te passen.
Ben je nog niet actief in NIBHV Competent? Neem contact op met je contactpersoon, die helpt je graag verder.

Actuele stand van zaken
Zijn er nieuwe ontwikkelingen of updates omtrent het coronavirus in relatie tot bhv? Dan informeren wij jullie.

Het coronavirus en bhv-cursussen

Ook in Nederland is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Inmiddels zijn er meerdere patiënten bekend. Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Spinel volgt de adviezen van het RIVM met betrekking tot bijeenkomsten en evenementen. Er is op dit moment geen advies om cursussen te vermijden of te annuleren. Bhv-cursussen kunnen gewoon worden gegeven.

Uiteraard vragen we cursisten en instructeurs die griepachtige verschijnselen hebben (verkoudheidsklachten en/of koorts) om niet naar de cursus te komen. Ongeacht of zij in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst. Dit beleid gold ook al voor bijvoorbeeld griep.

Oefenen in het geven van beademingen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Het
besmettingsgevaar is dan ook groter in de cursusgroep en wordt niet versterkt door mond op pop beademing. Dezelfde gevaren en risico’s gelden ook in een regulier griepseizoen.

De oefenpop moet na iedere gebruiker volgens voorschrift van de leverancier worden gereinigd. Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Desinfecteren met alcohol

Volg bij desinfecteren altijd de aanwijzingen van de leverancier. Het gebruik van alcoholtissues wordt afgeraden omdat alcohol snel verdampt en dus uit het gaasje verdwijnt en de desinfectie onvoldoende kan zijn.

Certificering

De huidige situatie kan voor cursisten verontrustend zijn. Instructeurs wordt dan ook gevraagd om cursisten die niet willen beademen dit niet op te dringen. Als de instructeur echter niet kan beoordelen of de cursist vaardig is in het geven van beademingen, kan de cursist ook niet competent worden verklaard voor het reanimeren. De consequentie is dat er dan geen certificaat voor spoedeisende eerste hulp kan worden afgegeven. Beademen is en blijft immers een essentieel onderdeel van de behandeling van een slachtoffer met een circulatiestilstand.

Met inachtneming van de bovenstaande maatregelen kunnen bhv-cursussen, ook onderdeel reanimatie, gewoon worden gegeven. Daarbij gelden uiteraard de algemene aanbevelingen die het RIVM over de beheersing van het coronavirus bekend maakt.

Actuele stand van zaken

Zijn er nieuwe ontwikkelingen of updates omtrent het coronavirus in relatie tot bhv? Dan informeren wij jullie. Daarnaast vernieuwt RIVM dagelijks haar website met de meest gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe virus. Blijf up-to-date door de website van het RIVM te volgen.

 

 

Spinel Veiligheidscentrum werkt samen met vaste partners

Spinel Veiligheidscentrum werkt samen met vaste partners

Spinel Veiligheidscentrum werkt samen met vaste partners

Spinel Veiligheidscentrum werkt samen met verschillende partners op het gebied van de offshore sector (FMTC), maar ook met partners op het gebied van industriële trainingen voor de (petro) chemische industrie (H2K).

FTMC

FMTC is het veiligheidscentrum voor offshore trainingen, Wind trainingen, maritieme trainingen en industrietrainingen. Daarnaast trainen zij de diverse hulpdiensten te water. FTMC faciliteert dan ook oefeningen op ons oefenterrein. Wij garanderen dan ook altijd realistische trainingen, we werken met de beste materialen én ervaren en betrokken instructeurs.

H2K

H2K ontwikkelt en organiseert al meer dan 10 jaar industriële opleidingen en trainingen voor de (petro)chemische industrie. Deze opleidingen en trainingen richten zich op het vakbekwaam worden en blijven op alle niveaus binnen een bedrijfsnoodorganisatie. Daarnaast verzorgt H2K trainingen en bijscholingen op het gebied van industriële incidentbestrijding voor regionale brandweerkorpsen.

Meer informatie?

Een bovengronds zwembad op Spinel Veiligheidscentrum!

Een bovengronds zwembad op Spinel Veiligheidscentrum!

Een bovengronds zwembad op Spinel Veiligheidscentrum!

‘’Een trainingsobject voor de maritieme- en offshore sector’’

Op het terrein van Spinel Veiligheidscentrum is dit jaar het nieuwe trainingsobject voor de offshore- en maritieme sector gerealiseerd: een bovengronds zwembad. Het oefenobject is van FMTC, een organisatie die bijzondere trainingen geeft.  Denk hierbij aan het crashen van een helikopter, waarbij je jezelf moet zien te redden. Of je wordt door een search- en rescuehelikopter uit het water gehesen, welke technieken moet je dan gebruiken om dit veilig te laten verlopen?

Aan de hand van een interview met Arnold Verweerd (Operationeel Coördinator Spinel) wordt duidelijk wat het oefenobject precies inhoudt, wat voor soort trainingen er worden gegeven en wordt onder andere de samenwerking met FMTC uitgelegd.

Wat voor soort trainingen kunnen er worden gegeven?

Het bovengrondse zwembad is bedoeld voor de maritieme- en offshore sector. Zo kunnen er verschillende oefeningen en scenario’s met betrekking tot het overleven op zee beoefend worden.  Een ander voorbeeld: ‘’Stel jij gaat als monteur naar een booreiland toe voor een klus aan een installatie. Dan moet je een aantal veiligheidscertificeringen hebben om überhaupt deze klus te mogen doen. Deze certificeringen kunnen onder andere via dit trainingsobject worden behaald’’, vertelt Arnold Verweerd. Stel dat je met een helikopter crasht op zee, hoe ga je dan evacueren en hoe handel je dan? Zo kun je een beetje proeven wat die ervaring is en hoe je dan te werk gaat. Wat zijn veilige overlevingstechnieken en hoe voer je deze uit? Dit en nog veel meer andere scenario’s worden in het bovengrondse zwembad beoefend.

Wat voor soort trainingen kunnen er worden gegeven?

Het bovengrondse zwembad is bedoeld voor de maritieme- en offshore sector. Zo kunnen er verschillende oefeningen en scenario’s met betrekking tot het overleven op zee beoefend worden.  Een ander voorbeeld: ‘’Stel jij gaat als monteur naar een booreiland toe voor een klus aan een installatie. Dan moet je een aantal veiligheidscertificeringen hebben om überhaupt deze klus te mogen doen. Deze certificeringen kunnen onder andere via dit trainingsobject worden behaald’’, vertelt Arnold Verweerd. Stel dat je met een helikopter crasht op zee, hoe ga je dan evacueren en hoe handel je dan? Zo kun je een beetje proeven wat die ervaring is en hoe je dan te werk gaat. Wat zijn veilige overlevingstechnieken en hoe voer je deze uit? Dit en nog veel meer andere scenario’s worden in het bovengrondse zwembad beoefend.

Wat houdt de samenwerking tussen Spinel Veiligheidscentrum en FMTC precies in?

FMTC is een organisatie die trainingen geeft op het gebied van de maritieme- en offshore sector en faciliteren dit onder andere op Spinel veiligheidscentrum. Zij hebben in Amsterdam nog een andere oefenlocatie, maar vooral ook in het buitenland. Naast het nieuwe oefenobject, zijn er ook een aantal andere objecten van Spinel waar FMTC gebruik van maakt, vertelt Arnold. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van brand in een schip, of het verlenen van eerste hulp aan boord van een schip. Wij bieden hen met onze faciliteiten dus ook de mogelijkheid om op ons terrein brandoefeningen te kunnen doen, waarmee certificeringen behaald worden.

Daarnaast is het idee geopperd om een bovengronds zwembad op onze locatie te realiseren, omdat Zuid-Holland dé maritieme topregio is binnen Nederland. We hebben binnen deze omgeving een aantal grote bedrijven die echt actief zijn binnen deze sector. Denk aan Boskalis of Van Oord. Omdat FMTC dichter naar onze omgeving is gekomen, kunnen zij de klant  beter van dienst zijn door ook in deze regio gevestigd te zijn.

Welke doelgroepen komen hier eigenlijk trainen?

Omdat FMTC internationaal actief is, merk je dat er veel mensen met verschillende soorten nationaliteiten op Spinel komen trainen. Zowel binnen als buiten Europa. Er worden daarom ook heel veel lessen en trainingen in het Engels gegeven.

Hoe vaak worden er eigenlijk trainingen gegeven in het bovengrondse zwembad?

‘’Er worden dagelijks trainingen gegeven op dit oefenobject, weet Arnold vol trots te vertellen. Vanaf maandag tot en met vrijdag worden er lessen gegeven, en zelfs ook op zaterdag komt het wel eens voor dat er trainingen zijn. Mede door de flexibiliteit van FTMC, zie je dat zij een hele sterke positie hebben in de markt. Je kunt je bijvoorbeeld nog een dag van tevoren inschrijven voor een training.’’

Bouw nieuw trainingsobject Spinel Veiligheidscentrum

Bouw nieuw trainingsobject Spinel Veiligheidscentrum

Bouw nieuw trainingsobject Spinel Veiligheidscentrum

Op het terrein van Spinel Veiligheidscentrum wordt een nieuw trainingsobject gebouwd. Dit is een bovengronds zwembad, waarmee verschillende oefeningen met betrekking tot de offshore voorbereid kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan het ontsnappen uit een helikopter. Eind 2018 is gestart met de heiwerkzaamheden en is ook daadwerkelijk de eerste paal de grond in gegaan! Nu schiet de bouw van het zwembad al aardig op en worden de laatste werkzaamheden verricht.

Mogelijkheden bovengronds zwembad

Spinel Veiligheidscentrum werkt samen met FMTC.NL, dit is een organisatie die onder meer maritieme en offshore trainingen geeft. Het trainingsobject wat nu wordt gebouwd, biedt vele mogelijkheden op het terrein van Spinel.

Met het bovengrondse zwembad kunnen verschillende oefeningen en scenario’s met betrekking tot het vluchten uit een helikopter beoefend worden. ZO kun je je bijvoorbeeld voorbereiden op een noodlanding op of in zee. Daarnaast kunnen er bijzondere scenario’s worden beoefend, zoals het ontsnappen uit een helikopter in verschillende situaties: drijvend in het water (rechtop en omgeslagen).

Planning werkzaamheden

Eind vorig jaar is met de werkzaamheden gestart, zoals het inmeten van de palen, de aanvang van het vlechtwerk en de funderingsbalken en het storten van de fundering . Daarnaast is de constructie geplaatst. Binnenkort wordt het nieuwe trainingsobject opgeleverd, dan kunnen de uitdagende trainingen beginnen!