Cursus informatie

Beheerder Brandmeldinstallatie

Bij ons kunt u de basiscursus Beheerder Brandmeldinstallatie volgen waarbij u instructies krijgt over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties.

Omdat deze cursus vaak voor één deelnemer is en niet voor een hele groep, waarvoor wij doorgaans maatwerk leveren, is het wenselijk de cursus bij u op locatie te verzorgen. Een bijkomend voordeel is hier dat de instructeur de cursus af kan stemmen op uw eigen installatie en het pand waar deze zich bevindt. Het praktische beheer van de installatie komt hierdoor ruimschoots aan de orde.

Van te voren krijgt u het boek opgestuurd zodat u zich in kunt lezen. In het boek wordt de basiskennis behandeld die is vereist om de BMI en OAI (ontruimingsinstallatie) te kunnen beheren volgens de huidige wet- en regelgeving.

De cursus, welke een dag duurt, wordt afgesloten met een examen. Als u dit examen succesvol afgerond hebt, bent u beheerder brandmeldinstallatie volgens de norm van het NIBHV.

BHV Basis compleet

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn overal en altijd nodig. Ze zijn als eerste ter plaatse mocht zich onverhoopt een incident binnen uw organisatie. In de basisopleiding leren zij levensreddende handelingen toe te passen zoals reanimatie of het verbinden van ernstige bloedingen.

Ook het veilig ontruimen van het pand en het blussen van een beginnende brand zijn competenties die geleerd en getoetst worden in de basisopleiding. De basiscursus is in principe voor iedereen het zelfde.

De duur van deze cursus is twee dagen. Hierna is uw medewerker NIBHV gecertificeerd voor de duur van een jaar en drie maanden. Wij bieden deze cursus ook aan met e-learning. In dat geval is de cursusduur één dag.

 

Al onze cursussen zijn NIBHV gecertificeerd.

BHV Herhaling

Een jaar na de basisopleiding is het tijd om de kennis en vaardigheden weer te herhalen en op te frissen. De basisopleiding is in principe voor iedereen hetzelfde, maar bij de herhalingscursus wordt er dieper ingegaan op situaties die zich voor zouden kunnen doen of die zich hebben voorgedaan.

De scenario’s worden voor u op maat gemaakt. Deze cursus kunt u bij ons op het oefencentrum plannen, maar ook is het mogelijk om een ‘in company’ cursus bij u op locatie te verzorgen. 

Hoewel wij zelf alleen NIBHV cursussen aanbieden, kunt u ook bij ons terecht als u uw basiscertificaat bij een andere opleider heeft behaald.

E-learning Herhaling BHV (en basis)

Hoewel de BHV cursussen sinds 3 maart 2021 weer volop ingepland mogen worden, is het voor sommige bedrijven nog niet mogelijk of wenselijk om fysiek bij elkaar in een ruimte een BHV cursus bij te wonen.

Vanuit Spinel VC is daar alle begrip voor. Toch vinden wij het van belang dat u uw cursisten iets kunt bieden om de kennis enigszins op peil te houden en weer even ‘iets te doen’ met bedrijfshulpverlening.

Eerder boden we al een NIBHV e-learning aan. Werknemers krijgen tijdens de e-learning cursus een code waarmee ze in kunnen loggen en de modules zelfstandig door kunnen lopen. Aan deze e-learning zit een praktijk dag(deel) gekoppeld. Dit kan bij ons op het oefencentrum plaatsvinden maar ook bij uw eigen bedrijf. Het voordeel hiervan is dat de werknemers de cursus volgen in de eigen werkomgeving en dat er scenario’s behandeld kunnen worden die zich afgespeeld hebben óf zich af zouden kunnen spelen op de eigen werkvloer.

Ook kunt u bij ons op het oefencentrum komen oefenen. In onze diverse oefenobjecten zijn vele soorten scenario’s mogelijk, zoals ontruiming, brand, levensreddend handelen en omgaan met gevaarlijke stoffen.

EHBO Basis Oranje Kruis

Onder professionele begeleiding van instructeurs die van alles hebben meegemaakt in hun vak, leert u in deze driedaagse cursus eerste hulp te verlenen.

Spinel Veiligheidscentrum streeft naar een veiligere samenleving. Hiervoor dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen en bestrijden van calamiteiten

Bij Spinel Veiligheidscentrum leert u alles over EHBO van de professionals. Vakbekwame hulpverleners, die beroepsmatig verbonden zijn aan het brandweer- of ambulancewerk, geven instructie. Aan de hand van veelvoorkomende en realistische praktijkvoorbeelden zorgen zij voor een uitdagende cursus waarbij persoonlijke en meetbare groei van iedere cursus centraal staat. Al onze docenten en instructeurs zijn Oranje Kruis gecertificeerd.

De cursus wordt afgesloten met een examen waarbij wij een getrainde lotus inzetten die op realistische wijze ziektebeelden kan simuleren en letsels grimeert die niet van echt te onderscheiden zijn.

EHBO Oranje Kruis Herhaling

Hoe zat het ook alweer met de reanimatie? Hoeveel keer beademen en hoeveel compressies moet ik geven? Hoe leg je iemand het snelst in de stabiele zijligging en waar dient deze ook alweer voor? Om deze kennis weer op te frissen, is het nodig om 8 uur per jaar de vaardigheden opnieuw te beoefenen.

In deze praktische cursus wordt hier weer volop aandacht aan besteed.

Webinar BHV

U kunt nu ook bij ons terecht voor een NIBHV gecertificeerde webinar BHV via Zoom of Teams. U krijgt dan een code en op het afgesproken tijdstip, loggen de deelnemers in.

U komt via de verbinding in de ruimte met de instructeur en diverse BHV middelen. De instructeur behandelt op een praktische, interactieve manier cases die betrekking hebben op BHV, eventueel gericht op uw bedrijfssituatie. Met name voor cursisten die praktisch ingesteld zijn en niet veel met computers werken, is dit een mooie oplossing.

De instructeur neemt van te voren persoonlijk contact met u op om de mogelijkheden door te spreken. De ideale groepsgrootte is vier tot acht deelnemers.

Is uw interesse gewekt? Mail dan naar bhv@spinel.nl of bel 088-6365601. Wij gaan dan voor u kijken wat er mogelijk is!

Deze cursus wordt ook in het Engels aangeboden.

Ontruimingsoefening op maat

Ons advies is om één keer per jaar een ontruiming te doen op uw locatie. De meerwaarde van het oefenen op uw eigen locatie is dat de scenario’s volledig afgestemd zijn op uw bedrijfsspecifieke situatie, met de daarbij behorende risico’s. De parate kennis van uw BHV-ers wordt hierbij getoetst.

Het brandmeldpaneel en de AED hangen in de meeste gevallen ergens in het gebouw, maar weet het personeel het ook te vinden en kunnen ze de gebruiksaanwijzing eigenlijk wel goed lezen en de apparatuur ook gebruiken? De instructeur bespreekt vooraf met u wat u graag aan de orde wilt laten komen en zorgt ervoor dat de leerdoelen allemaal behandeld worden.

U ontvangt na afloop een evaluatieverslag met daarin eventuele verbeterpunten.

Ploegleider Basis

Uw Ploegleider Bedrijfshulpverlening weet als geen ander wat er in uw organisatie gebeurt en welke risico’s daarbij horen. Ook is de ploegleider in staat om zijn collega’s bewust te maken van de reële risico’s binnen uw organisatie.

Naast goed opgeleide BHV’ers die precies weten wat ze moeten doen tijdens ongevallen, mag een ploegleider niet ontbreken. Een goede ploegleider is zelfverzekerd, geeft sturing en zet zich volledig in om ongevallen te voorkomen. Mocht zich een ongeval voordoen, dan zal de ploegleider in staat zijn om het proces binnen uw organisatie zo goed mogelijk te coördineren om eventuele schade of letsel te beperken.

Een Ploegleider cursus duurt twee dagen.

Ploegleider Herhaling

Na een jaar, is het tijd voor de herhaling. U kunt uw ploegleider samen met uw BHV-ers bij ons laten trainen. De ploegleiders leren in scenario’s te denken en deze zullen praktische toegepast worden bij de herhaling. Bij de doelgerichte oefeningen leren uw BHV’ers als team te functioneren waardoor zij goed op elkaar ingespeeld zijn bij een echte calamiteit, mocht deze zich onverhoopt binnen uw bedrijf voordoen.

U kunt er ook voor kiezen om de ploegleiders apart te laten oefenen. Afhankelijk van de grootte van de groep, duurt de training een halve of een hele dag.

Staat de cursus van uw keuze er niet tussen? Neemt u contact met ons op zodat wij u kunnen bemiddelen tussen u en onze opleidingspartner.