Vakbekwaam worden

Aanmelden voor een leergang als interne kandidaat

Bureau Vakbekwaamheid biedt grotendeels leergangen en cursussen voor interne kandidaten aan. Kandidaten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, worden aangemeld via de IB-medewerker in Veiligheidspaspoort, en kunnen overige informatie opvragen bij de coördinator van de leergang.

Aanmelden voor een leergang als externe kandidaat

Bij de leergang Bevelvoerder en Instructeur bieden wij ook de mogelijkheid aan externe kandidaten om zich hiervoor aan te melden. Wilt u, als externe kandidaat verdere informatie hierover dan is die te verkrijgen via het mailadres vakbekwaamheid@brw.vrzhz.nl of via het algemene nummer van de Veiligheidsregio ZHZ 088 – 636 5000.

Bekijk onze plattegrond!