Vakbekwaam worden

Aanmelden voor een leergang als interne kandidaat

Bureau Vakbekwaamheid biedt met name leergangen en cursussen voor interne kandidaten aan. Kandidaten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) worden via de IB-medewerker aangemeld in Veiligheidspaspoort en kunnen overige info opvragen bij de coördinator van de leergang. Ook interne kandidaten maken de gebruik van deze website als ze informatie over de leergangen zoeken.

Aanmelden voor een leergang als externe kandidaat

Voor de leergang Bevelvoerder en Instructeur bieden wij ook externe kandidaten de mogelijkheid zich aan te melden via de contactpersoon van hun eigen regio. Meer informatie is te verkrijgen via vakbekwaamheid@brw.vrzhz.nl of door te bellen naar 088 – 636 5000.

Aanmelden voor externe kandidaten verloopt met behulp van het inschrijfformulier. Klik hiervoor op de knoppen in het oranje blok onderaan de pagina en selecteer de gewenste leergang. Nadat uw aanmelding is ontvangen, neemt de coördinator van de leergangcontact met de opdrachtgever op.

 

Bekijk onze plattegrond!