Over ons

Spinel Veiligheidscentrum: Door en voor veiligheidsexperts

Bij Spinel Veiligheidscentrum werken mensen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met partners zorgt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Brandweer Zuid-Holland Zuid en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) maken onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Hoe kijken wij naar de wereld?

In een toenemende verstedelijking en een steeds complexere samenleving met andere bedreigingsvormen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en de veiligheidsprofessionals. In het streven naar een veiligere samenleving dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen in de preventie en bestrijding van calamiteiten en crisissituaties.

Wat is onze taak hierin?

Om deze veiligheid maximaal te borgen en te faciliteren is het van essentieel belang om op professionele wijze samen te kunnen opleiden, trainen en oefenen. Wij zien het daarom als onze missie om in een geconditioneerde omgeving met vernieuwende methodiek burgers, partners en veiligheidsorganisaties te ontwikkelen tot daadkrachtige veiligheidsexperts.

Wat is kenmerkend voor onze medewerkers?

Wij zijn verrassend, oprecht geïnteresseerd, actief, gastvrij en spontaan. Klanten mogen van ons verwachten dat we goed luisteren naar hun vraag en altijd actief met hen meedenken. We werken doelgericht en probleemoplossend. We zijn ondernemend van geest evenals in ons dagelijks handelen.

  • Ondernemend;
  • Inlevingsvermogen;
  • Meedenkend;
  • Daadkracht.

Wat betekent de naam ‘’Spinel’’?

Spinel is een rood mineraal (soms verward met een robijn), dat haar naam krijgt uit het Griekse ‘vonk’. Spinel Veiligheidscentrum is de plaats waar de ruwe kristal geslepen wordt en waar de passie van het kunnen controleren van vuur wordt overgebracht. Daarbij is ‘’Spinel’’ ook de straatnaam van de locatie van het Veiligheidscentrum.

Wat is de betekenis van het logo?

Het logo is gebaseerd op het kristal Spinel. Het kristal is de belichaming van de verschillende invalshoeken waaruit een veiligheidsprofessional kan kijken. Het ruwe kristal staat gelijk aan de veiligheidsprofessional, welke op verschillende facetten wordt geslepen op het veiligheidscentrum. Het kristal bestaat uit een wireframe, dit stelt een geconditioneerde omgeving voor met vele gezichtspunten, variabelen en scenario’s.

Kruispunt theorie en praktijk

Gelukkig maak je als belangrijke crisispartner niet vaak een grootschalige crisis mee, maar dat maakt het wel lastig om je voor te bereiden op een ramp. Om de theorie in de praktijk te kunnen brengen kan op ons veiligheidscentrum in multidisciplinair verband met elkaar worden samengewerkt.

De theorie kan op het oefenterrein beoefend worden in een omgeving die tot de verbeelding spreekt. Oefenen op ons oefenterrein is écht een beleving door de realistische oefenobjecten. Daarnaast is het mogelijk om diverse scenario’s te ervaren, die gebaseerd zijn op actuele momenten.

Leef je in en wees voorbereid

Alle partners zijn expert in hun eigen vakgebied. Het veiligheidscentrum biedt de mogelijkheid om de verschillende (keten)partners samen tot een effectieve oplossing te laten komen. Iedereen ervaart een situatie anders: zo ziet iemand een effectieve oplossing, voor de ander is het juist een probleem. Hoe doorloop je met z’n allen zo’n proces? Dit leer je samen met de experts op ons oefencentrum.