brandweer

Wij zien het als onze taak om veiligheid maximaal te borgen en te faciliteren. Het is het van essentieel belang om op professionele wijze samen te kunnen opleiden, trainen en oefenen. Wij zien het daarom als onze missie om op ons oefencentrum in Dordrecht in een geconditioneerde omgeving met vernieuwende methodiek burgers, partners en veiligheidsorganisaties te ontwikkelen tot daadkrachtige veiligheidsexperts.

Bij Spinel Veiligheidscentrum werken mensen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Brandweer Zuid-Holland Zuid en de GHOR. Spinel Veiligheidscentrum is het officiële en enige regionale oefen instituut in Zuid-Holland Zuid als praktijkschool voor crisisbeheersing.

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn de veiligheidsexperts in uw organisatie. Zij zijn vakbekwame hulpverleners die in staat zijn levensreddend te handelen, uw pand te ontruimen of een beginnende brand te blussen. In al onze basisopleidingen en herhalingscursussen is de lesstof aangepast op de risico’s uit uw organisatie. Zo reiken wij handvatten aan om theorie en praktijk in uw organisatie met elkaar te verbinden om een nog veiligere omgeving te creëren.

urbane

Contact met Spinel Veiligheidscentrum