Leergang Bevelvoerder

Proeve van bekwaamheid

Aan de blokken Uitruk & verkenning, Inzet, en Afbouw & nazorg is een online theorie-examen gekoppeld. Daarnaast is er een praktijkexamen Brandbestrijding, waarbij leiding gegeven moet worden aan een blusploeg. De kerntaken technische hulpverlening en optreden bij incidentbestrijding gevaarlijke stoffen worden afgesloten met een virtueel examen in XVR.

Aan het afleggen van de praktijkexamens zijn enkele voorwaarden verbonden. Allereerst moeten alle leerwerkplekopdrachten met goed gevolg gedaan zijn. Daarnaast geeft de instructeur aan of de deelnemer vakbekwaam genoeg geacht wordt om examen te doen. Wanneer een examenkandidaat zakt voor een praktijkexamen volgt een herexamen. Indien de kandidaat opnieuw niet weet te slagen vindt er overleg met de opdrachtgever plaats over het vervolgtraject.

Specificaties

Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A
Werk- en denkniveau: MBO 3
Studiebelasting 270 uur bij opleidingsinstituut
189 uur zelfstudie
141 uur werkplekleren
600 uur totaal
Praktijkexamendagen 3
Aantal deelnemers 12
Kwalificatie Rijksdiploma Bevelvoerder
Aantal volledige dagen 50
Doorlooptijd dagopleiding (eens per week) ± 15 maanden