Leergang Manschap A

Studiemateriaal

Leertaken zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • e-modules
  • ELO-opdrachten
  • praktijkopdrachten
  • leerwerkplekopdrachten

De Elektronische Leeromgeving (ELO) is hierbij ondersteunend. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

E-modules en ELO opdrachten

In de ELO vind je de e-modules. Dit zijn korte online lessen die worden ondersteund door animaties en video. Ook zijn er vragen opgenomen zodat je de inhoud actief kunt verwerken. Elke e-module start met een beschrijving van de leerdoelen en eindigt met een samenvatting. Naast de e-modules zijn er ELO-opdrachten. Dit zijn korte opdrachten waarbij je zelfstandig aan de slag gaat met de inhoud van de e-modules. De opdrachten zijn bedoeld om de theoretische kennis eigen te maken. Vaak is de ELO-opdracht een voorbereiding op de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst, maar ook schriftelijk in de ELO, kun je feedback van de docent/instructeur krijgen op de gemaakte opdracht(en).

Praktijkbijeenkomsten

De bijeenkomsten op het opleidingsinstituut worden begeleid door een docent of instructeur. In de bijeenkomst is ruimte voor het stellen van vragen, het bestuderen van cases en het delen van (werk)ervaringen. Maar vooral voor het uitvoeren van praktijkoefeningen. Door het oefenen van praktische vaardigheden tijdens de praktijkbijeenkomsten koppel je de theorie aan de praktijk.

Leerwerkplekopdrachten

De leerwerkplekopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ze zijn bedoeld om de situatie in je eigen korps en verzorgingsgebied beter te leren kennen en een aantal praktische vaardigheden extra te oefenen. Leren is herhalen. Het is erg belangrijk dat je de oefeningen herhaalt op de manier zoals aangeleerd op het opleidingsinstituut. De leerwerkplekbegeleider geeft in de ELO aan of je de opdracht hebt uitgevoerd en wat daarbij opvallende zaken en aandachtspunten zijn. De uitvoering van de leerwerkplekopdrachten wordt verzameld in het beoordelingsportfolio. Afronding ervan is een voorwaarde voor het deelnemen aan praktijktoetsen.

Examinering

Tijdens de opleiding zijn toelatingsgesprekken, theorietoetsen en praktijktoetsen onderdelen van de proeve van bekwaamheid. Deze onderdelen komen in het beoordelingsportfolio. Ook zijn er twee examens, Brandbestrijding en THV/IBGS. Alle onderdelen in het beoordelingsportfolio moeten voldoende zijn afgerond voordat je aan het examen kunt deelnemen. Een beoordelaar van het opleidingsinstituut (niet de begeleidende docent/instructeur!) beoordeelt bij de uitvoering van de praktijktoetsen of je voldoende bekwaam bent.

Het examen Manschap A bestaat uit twee delen, namelijk:
•             het examen Brandbestrijding
•             het examen Technische hulpverlening gecombineerd met Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Specificaties
Toelatingseisen Leeftijd: 18 jaar Werk- en denkniveau: VMBO
Studiebelasting 234 uur bij opleidingsinstituut
90 uur zelfstudie
60 uur werkplekleren
11 uur toetsbelasting
395 uur totaal
Aantal deelnemers 12
Kwalificatie Rijksdiploma Manschap A
Doorlooptijd avondopleiding (eens per week) 22 maanden