De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de bhv-opleidingsbedrijven. Door het afzeggen van cursussen bestaat bovendien het risico dat cursisten uit hun NIBHV-certificering lopen.
Het is goed om ook in deze periode bezig te blijven met veiligheid op het werk, er zijn immers bedrijven en processen die operationeel (deels) doorgaan, maar ook voor straks als de productie weer gaat draaien.

NIBHV maakt een tijdelijke uitzondering op het certificeringsreglement
Het certificeringsreglement is er niet voor niets, maar deze tijd vraagt om een passende en tijdelijke uitzondering.
Daarom passen wij de volgende coulanceregeling toe:
“cursisten van wie de certificering binnen nu en drie maanden verloopt krijgen de mogelijkheid de cursus uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2020.”
Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en mochten actualiteiten daartoe aanleiding geven, dan bekijken we deze regeling opnieuw.

Nieuwe e-learning vanaf 23 maart
Vanaf 23 maart kunnen cursisten toegang krijgen tot de nieuwe online leeromgeving van NIBHV voor de basis bhv-cursus, daar hebben we jullie afgelopen week over bericht.
Voorheen kreeg de cursist zes weken voorafgaand aan de praktijkcursus toegang tot de e-learning content. Vanaf 23 maart ontvangt de cursist direct toegang tot de online leeromgeving en heeft deze 365 dagen toegang tot de online leerstof.

Deelcertificaat e-learning theoriegedeelte
De cursist die op korte termijn op herhaling zou moeten, krijgt na het goed afronden van de toets een certificaat vanuit de e-learning omgeving, welke je nu vast kunt factureren. NIBHV adviseert om gelijk de praktijkcursus in te plannen, waarbij de datum nu opgerekt wordt tot 1 oktober 2020.
Zoals gemeld, volgen wij de de ontwikkelingen op de voet en mochten actualiteiten daartoe aanleiding geven, dan bekijken we deze regeling opnieuw.

E-learning alleen toepasbaar in NIBHV Competent
Dit heeft voor NIBHV technische en organisatorische impact, die niet in twee systemen zijn aan te passen.
Ben je nog niet actief in NIBHV Competent? Neem contact op met je contactpersoon, die helpt je graag verder.

Actuele stand van zaken
Zijn er nieuwe ontwikkelingen of updates omtrent het coronavirus in relatie tot bhv? Dan informeren wij jullie.