Ook in Nederland is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Inmiddels zijn er meerdere patiënten bekend. Mensen met het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Spinel volgt de adviezen van het RIVM met betrekking tot bijeenkomsten en evenementen. Er is op dit moment geen advies om cursussen te vermijden of te annuleren. Bhv-cursussen kunnen gewoon worden gegeven.

Uiteraard vragen we cursisten en instructeurs die griepachtige verschijnselen hebben (verkoudheidsklachten en/of koorts) om niet naar de cursus te komen. Ongeacht of zij in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst. Dit beleid gold ook al voor bijvoorbeeld griep.

Oefenen in het geven van beademingen

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Het
besmettingsgevaar is dan ook groter in de cursusgroep en wordt niet versterkt door mond op pop beademing. Dezelfde gevaren en risico’s gelden ook in een regulier griepseizoen.

De oefenpop moet na iedere gebruiker volgens voorschrift van de leverancier worden gereinigd. Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Desinfecteren met alcohol

Volg bij desinfecteren altijd de aanwijzingen van de leverancier. Het gebruik van alcoholtissues wordt afgeraden omdat alcohol snel verdampt en dus uit het gaasje verdwijnt en de desinfectie onvoldoende kan zijn.

Certificering

De huidige situatie kan voor cursisten verontrustend zijn. Instructeurs wordt dan ook gevraagd om cursisten die niet willen beademen dit niet op te dringen. Als de instructeur echter niet kan beoordelen of de cursist vaardig is in het geven van beademingen, kan de cursist ook niet competent worden verklaard voor het reanimeren. De consequentie is dat er dan geen certificaat voor spoedeisende eerste hulp kan worden afgegeven. Beademen is en blijft immers een essentieel onderdeel van de behandeling van een slachtoffer met een circulatiestilstand.

Met inachtneming van de bovenstaande maatregelen kunnen bhv-cursussen, ook onderdeel reanimatie, gewoon worden gegeven. Daarbij gelden uiteraard de algemene aanbevelingen die het RIVM over de beheersing van het coronavirus bekend maakt.

Actuele stand van zaken

Zijn er nieuwe ontwikkelingen of updates omtrent het coronavirus in relatie tot bhv? Dan informeren wij jullie. Daarnaast vernieuwt RIVM dagelijks haar website met de meest gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe virus. Blijf up-to-date door de website van het RIVM te volgen.