Spinel Veiligheidscentrum: Door en voor veiligheidsexperts

 

Bij Spinel Veiligheidscentrum werken mensen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis, ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Brandweer Zuid-Holland Zuid en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) maken onderdeel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Spinel Veiligheidscentrum is het officiële en enige regionale oefen-instituut in Zuid-Holland Zuid voor crisisbeheersing.

Hoe kijken wij naar de wereld?

In een toenemende verstedelijking en een steeds complexere samenleving met andere bedreigingsvormen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en de veiligheidsprofessionals. In het streven naar een veiliger samenleving dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen in de preventie en bestrijding van calamiteiten en crisissituaties.

Wat is onze taak hierin?

Om deze veiligheid maximaal te borgen en te faciliteren is het van essentieel belang om op professionele wijze samen te kunnen opleiden, trainen en oefenen. Wij zien het daarom als onze missie om in een geconditioneerde omgeving met vernieuwende methodiek burgers, partners en veiligheidsorganisaties te ontwikkelen tot daadkrachtige veiligheidsexperts.

Wat is kenmerkend voor onze medewerkers?

Wij zijn verrassend, oprecht geïnteresseerd, actief, gastvrij en spontaan. Klanten mogen van ons verwachten dat we goed luisteren naar hun vraag en altijd actief met hen meedenken. We werken doelgericht en probleemoplossend. We zijn ondernemend van geest evenals in ons dagelijks handelen.

Ondernemend wij zijn ondernemend van geest evenals in ons dagelijks handelen
Inlevingsvermogen wij luisteren goed naar de vraag, zijn inlevend en bij de tijd
Meedenken wij denken altijd actief mee
Daadkracht wij zijn probleemoplossend en werken doelgericht

 

Wat betekent de naam ”Spinel”?

Bij de nieuwe toekomst hoort ook een nieuwe en meer communicatieve naam. Spinel is een rood mineraal (soms verward met een robijn), dat haar naam krijgt uit het Griekse ‘vonk’. Spinel Veiligheidscentrum is de plaats waar de ruwe kristal geslepen wordt en waar de passie van het kunnen controleren van vuur wordt overgebracht. Daarbij is “Spinel” ook de straatnaam van de locatie van het Veiligheidscentrum.

Wat is de betekenis van het logo?

Het logo is gebaseerd op het kristal Spinel. Het kristal is de belichaming van de verschillende invalshoeken, waaruit een veiligheidsprofessional kan kijken. Het ruwe kristal staat gelijk aan de veiligheidsprofessional, deze wordt op verschillende facetten geslepen op het veiligheidscentrum. Het kristal bestaat uit een wireframe, hetgeen een geconditioneerde omgeving voorstelt met vele gezichtspunten, variabelen en scenario’s.

 

Spinel Veiligheidscentrum: Door en voor veiligheidsexperts

Bij Spinel Veiligheidscentrum werken mensen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Brandweer Zuid-Holland Zuid en de GHOR. Spinel Veiligheidscentrum is het officiële en enige regionale oefeninstituut in Zuid-Holland Zuid als praktijkschool voor crisisbeheersing.

Kruispunt voor theorie en praktijk

Gelukkig maak je als belangrijke crisispartner niet vaak een grootschalige crisis mee, maar daardoor is het wel lastig om je voor te bereiden op een ramp. Om de theorie in de praktijk te kunnen brengen kan op ons veiligheidscentrum in multidisciplinair verband met elkaar worden samengewerkt. Het is een kruispunt voor theorie en praktijk.

De bestudeerde processen kunnen op het oefenterrein beoefend worden in een omgeving die tot de verbeelding spreekt. Oefenen op ons oefenterrein is een beleving voor iedereen. Onze kennis is essentieel om te delen. Daarnaast is het mogelijk om diverse scenario’s te ervaren, gebaseerd op actualiteiten, in een realistische omgeving.

Leef je in en wees voorbereid

Alle partners zijn expert in hun eigen vakgebied. Iedere ketenpartner heeft zijn eigen perceptie en belevingswereld. Het veiligheidscentrum biedt de mogelijkheid om de verschillende ketenpartners samen tot een effectieve oplossing te laten komen. Wij zijn er  maar hebben u nodig. Iedereen ervaart een situatie anders. Voor de één is er een effectieve oplossing, voor de ander is er juist een groot probleem. Hoe doorloop je met z’n allen zo’n proces? Leer dit samen met de experts op het veiligheidscentrum.

Leren is een uitdaging op het oefencentrum!

Door de inspirerende omgeving en de ultieme beleving op het veiligheidscentrum, haal je meer rendement uit de opgedane theorie. Je ziet de theorie tot leven komen op het veiligheidscentrum en leert van elkaar als professionals in crisisbestrijding.

Alles is mogelijk wanneer er wordt samengewerkt!

De medewerkers bij Spinel Veiligheidscentrum zijn veiligheidsprofessionals, werkzaam bij een hulpdienst. Zij zijn uw collega’s in tijdens van een crisissituatie. Ze zijn ondernemend van geest en in hun dagelijks handelen. Ze luisteren naar uw vraag en denken graag mee aan een maatwerk oplossing. Samen met u werken we aan een veiligere regio.