Hoofd bedrijfshulpverlening (BHV)

Wees een expert in BHV beleid

Een hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV en geeft uitvoering aan BHV taken die wettelijk zijn opgedragen aan de werkgever. Het hoofd BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen en zorgt ervoor dat er een vertaalslag wordt gemaakt van beleid naar uitvoering. De maatregelen kunnen bestaan uit:

 • Het opzetten en beheren van de BHV-organisatie
 • Communiceren met werkgevers, medewerkers en omstanders
 • Zorg dragen voor het opleiden en oefenen van de BHV’ers

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat ongevallen worden voorkomen en beperkt en vervolgens wordt er een evaluatie gedaan. Hierbij worden leerdoelen gesteld en wordt tijdens deze opleiding persoonlijke aandacht besteed aan het professioneel opleiden van hoofd BHV. De cursist kan een BHV-organisatie op zetten én in stand houden.

Leer het van de beste

Bij Spinel Veiligheidscentrum werken mensen die aangesloten zijn bij officiële veiligheidsinstanties, zoals de brandweer en de veiligheidsregio. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van preventie, maar ook wetgeving.

Er wordt aandacht besteed aan..

Deze opleiding duurt twee dagen, waarbij aandacht wordt besteed aan:

 • Wet- en regelgeving, taken en eisen BHV
 • Er wordt meegedacht over een BHV-organisatie opzetten en in stand houden
 • Opstellen van een stappenplan naar inrichting van de eigen BHV organisatie
 • Beschikken over leidinggevende én communicatieve vaardigheden
 • Hoe kunt u een BHV-organisatie beheren?
 • Controleren en kunnen bijsturen

Én is inclusief..

 • Scenario’s en handelingen in de praktijk
 • Les- en oefenmateriaal
 • Koffie en thee
 • Lunch indien gewenst
 • Optimale- en persoonlijke begeleiding door professionals uit de hulpverlening
 • Certificering

Heeft u vragen? U kunt ons telefonisch bereiken via 088 636 5605 of per mail via bhv@spinel.nl